Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
do osi celowej. W pomiarach terenowych miarą tą jest pionowo ustawiona łata niwelacyjna, a są wartościami jej odczytów według kresek dalmierza. Dzięki temu, że lunetę można nachylać w płaszczyźnie pionowej, to łatę można ustawiać w punktach położonych nad lub pod horyzontem instrumentu. Jeżeli luneta będzie nachylona względem poziomu, to kreski dalmierza, na pionowo ustawionej łacie, wyznaczą pewną wartość . Odcinek ten, na linii prostopadłej do osi celowej, w punkcie wyznaczy wielkość . Zgodnie ze wzorem (2.4) odległość , a zredukowana do poziomu odległość D będzie równa

Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu
W teodolicie wyróżniamy następujące osie (rys. 2.17):
1) oś pionową obrotu instrumentu
do osi celowej. W pomiarach terenowych miarą tą jest pionowo ustawiona łata niwelacyjna, a &lt;gap&gt; są wartościami jej odczytów według kresek dalmierza. Dzięki temu, że lunetę można nachylać w płaszczyźnie pionowej, to łatę można ustawiać w punktach położonych nad lub pod horyzontem instrumentu. Jeżeli luneta będzie nachylona względem poziomu, to kreski dalmierza, na pionowo ustawionej łacie, wyznaczą pewną wartość &lt;gap&gt;. Odcinek ten, na linii prostopadłej do osi celowej, w punkcie &lt;gap&gt; wyznaczy wielkość &lt;gap&gt;. Zgodnie ze wzorem (2.4) odległość &lt;gap&gt;, a zredukowana do poziomu odległość &lt;HI rend="italic"&gt;D&lt;/HI&gt; będzie równa<br>&lt;gap&gt;<br>&lt;tit&gt;Sprawdzenie i rektyfikacja teodolitu&lt;/&gt;<br>W teodolicie wyróżniamy następujące osie (rys. 2.17):<br>1) oś pionową obrotu instrumentu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego