Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
wierzchołkach) osnowy pomiarowej ustawia się teodolit i po zorientowaniu położenia koła poziomego teodolitu na najbliższy, dobrze widoczny, punkt osnowy pomiarowej wyznacza się współrzędne biegunowe mierzonych szczegółów sytuacyjnych (odległość od stanowiska i kąt kierunkowy od boku, na który został zorientowany teodolit). Odległość mierzy się bezpośrednio za pomocą ruletki lub korzystając z dalmierza optycznego w lunecie, kąt kierunkowy zaś wyznaczamy z różnicy odczytów na kole poziomym, tj. kierunkowo (na punkt osnowy, na który był zorientowany instrument i na punkt mierzonego szczegółu sytuacyjnego). W nowoczesnych tachimetrach odległość mierzona jest za pomocą dalmierza elektronicznego wmontowanego do teodolitu. Zapisy odczytów z koła poziomego teodolitu i pomierzonych
wierzchołkach) osnowy pomiarowej ustawia się teodolit i po zorientowaniu położenia koła poziomego teodolitu na najbliższy, dobrze widoczny, punkt osnowy pomiarowej wyznacza się współrzędne biegunowe mierzonych szczegółów sytuacyjnych (odległość od stanowiska i kąt kierunkowy od boku, na który został zorientowany teodolit). Odległość mierzy się bezpośrednio za pomocą ruletki lub korzystając z dalmierza optycznego w lunecie, kąt kierunkowy zaś wyznaczamy z różnicy odczytów na kole poziomym, tj. kierunkowo (na punkt osnowy, na który był zorientowany instrument i na punkt mierzonego szczegółu sytuacyjnego). W nowoczesnych tachimetrach odległość mierzona jest za pomocą dalmierza elektronicznego wmontowanego do teodolitu. Zapisy odczytów z koła poziomego teodolitu i pomierzonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego