Typ tekstu: Książka
Autor: Przewłocki Stefan
Tytuł: Geodezja dla inżynierii środowiska
Rok wydania: 1998
Rok powstania: 1997
Przekroje poprzeczne tyczy się w wybranych punktach pośrednich prostopadle do osi podłużnej, utrwalając w terenie za pomocą palików w lewo i w prawo od osi punkty charakterystyczne (załamania terenu). Odległości od osi trasy punktów leżących w przekroju poprzecznym mierzy się przy użyciu ruletki lub taśmy stalowej (ale także za pomocą dalmierza optycznego). Niwelację przekroju poprzecznego wykonujemy w ten sposób, że ustawiamy niwelator w punkcie osi trasy (o wcześniej wyznaczonej wysokości). Natomiast ustawiając łaty w punktach przekroju poprzecznego dokonujemy odczytów. Równocześnie odczyty te zapisujemy w dzienniku niwelacji przekrojów poprzecznych (tablica 2.3). Wysokość punktu w przekroju poprzecznym wyznaczamy z zależności (2.56
Przekroje poprzeczne tyczy się w wybranych punktach pośrednich prostopadle do osi podłużnej, utrwalając w terenie za pomocą palików w lewo i w prawo od osi punkty charakterystyczne (załamania terenu). Odległości od osi trasy punktów leżących w przekroju poprzecznym mierzy się przy użyciu ruletki lub taśmy stalowej (ale także za pomocą dalmierza optycznego). Niwelację przekroju poprzecznego wykonujemy w ten sposób, że ustawiamy niwelator w punkcie osi trasy (o wcześniej wyznaczonej wysokości). Natomiast ustawiając łaty w punktach przekroju poprzecznego dokonujemy odczytów. Równocześnie odczyty te zapisujemy w dzienniku niwelacji przekrojów poprzecznych (tablica 2.3). Wysokość punktu w przekroju poprzecznym wyznaczamy z zależności (2.56
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego