Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
a odbierającym wskazane jest stosowanie reguły - im mniejszy kąt, tym dokładniejsza metoda (przyrząd) lokalizacji celu.
Ponadto, jeżeli wartość kąta między wskazującym a odbierającym jest duża, a cel ma stosunkowo małe wymiary lub bok leżący na płaszczyźnie wskazującego jest bardzo mały w porównaniu z bokiem prostopadłym, wówczas wskazywanie go za pomocą dalmierzy stereoskopowych lub lornetek (w wypadku niemożności wyraźnego określenia jego położenia w stosunku do przedmiotów terenowych) jest mało efektywne. Wynika to z faktu, iż błąd określenia odległości do celu tymi przyrządami jest stosunkowo duży i w wielu wypadkach wartość jego może być dużo większa od wymiaru celu. W tych warunkach zatem
a odbierającym wskazane jest stosowanie reguły - im mniejszy kąt, tym dokładniejsza metoda (przyrząd) lokalizacji celu.<br>Ponadto, jeżeli wartość kąta między wskazującym a odbierającym jest duża, a cel ma stosunkowo małe wymiary lub bok leżący na płaszczyźnie wskazującego jest bardzo mały w porównaniu z bokiem prostopadłym, wówczas wskazywanie go za pomocą dalmierzy stereoskopowych lub lornetek (w wypadku niemożności wyraźnego określenia jego położenia w stosunku do przedmiotów terenowych) jest mało efektywne. Wynika to z faktu, iż błąd określenia odległości do celu tymi przyrządami jest stosunkowo duży i w wielu wypadkach wartość jego może być dużo większa od wymiaru celu. W tych warunkach zatem
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego