Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
agregatowego popytu czy też kosztów produkcji), z drugiej zaś sugerują, że polityka antyinflacyjna nie pozostaje bez negatywnego wpływu na stan koniunktury. Polityka antyinflacyjna musi być więc elementem szerszej strategii gospodarczej, uwzględniającej różnorodne cele i ograniczenia polityki gospodarczej.
Choć analizy związków inflacji i koniunktury gospodarczej zostały podjęte w ekonomii już dosyć dawno (m.in. przez I. Fishera w latach dwudziestych naszego stulecia), to jednak bardziej dojrzałe koncepcje teoretyczne pojawiły się dopiero w latach pięćdziesiątych. Na podkreślenie zasługują analizy A.W. Phillipsa, w których jako syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej przyjęto stopę bezrobocia.

Na podstawie analizy danych statystycznych z lat 1861-1957 dla Wielkiej
agregatowego popytu czy też kosztów produkcji), z drugiej zaś sugerują, że polityka antyinflacyjna nie pozostaje bez negatywnego wpływu na stan koniunktury. Polityka antyinflacyjna musi być więc elementem szerszej strategii gospodarczej, uwzględniającej różnorodne cele i ograniczenia polityki gospodarczej.<br>Choć analizy związków inflacji i koniunktury gospodarczej zostały podjęte w ekonomii już dosyć dawno (m.in. przez I. Fishera w latach dwudziestych naszego stulecia), to jednak bardziej dojrzałe koncepcje teoretyczne pojawiły się dopiero w latach pięćdziesiątych. Na podkreślenie zasługują analizy A.W. Phillipsa, w których jako syntetyczny wskaźnik koniunktury gospodarczej przyjęto stopę bezrobocia.<br><br>Na podstawie analizy danych statystycznych z lat 1861-1957 dla Wielkiej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego