Typ tekstu: Książka
Autor: Krzymowska-Kostrowicka Alicja
Tytuł: Geoekologia turystyki i wypoczynku
Rok: 1997
Właściwości zbiorowiska roślinnego

Filtracyjno-detoksykacyjne. Na ogół niezbyt duże, uzależnione od zwarcia i wieku drzewostanu. Hamowanie wiatru oraz tłumienie fal akustycznych jest w borach raczej niskie (zmniejszenie prędkości wiatru o 50% następuje w lasach dojrzałych w odległości od 60 do 120 m od skraju lasu; tłumienie hałasu - średnio o 5 decybeli na 50 m od źródła; mniej więcej dwukrotnie silniej oddziałują hamująco lasy młode, zwłaszcza nie czyszczona drągowina). Niska jest również zdolność oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych (układ absorbuje jedynie około 20% do 30% wnoszonych doń pyłów) i chemicznych, zwłaszcza związków metali ciężkich (z wyjątkiem manganu, który jest dobrze resorbowany). Oddziaływanie
Właściwości zbiorowiska roślinnego&lt;/&gt;<br><br> Filtracyjno-detoksykacyjne. Na ogół niezbyt duże, uzależnione od zwarcia i wieku drzewostanu. Hamowanie wiatru oraz tłumienie fal akustycznych jest w borach raczej niskie (zmniejszenie prędkości wiatru o 50% następuje w lasach dojrzałych w odległości od 60 do 120 m od skraju lasu; tłumienie hałasu - średnio o 5 decybeli na 50 m od źródła; mniej więcej dwukrotnie silniej oddziałują hamująco lasy młode, zwłaszcza nie czyszczona drągowina). Niska jest również zdolność oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń pyłowych (układ absorbuje jedynie około 20% do 30% wnoszonych doń pyłów) i chemicznych, zwłaszcza związków metali ciężkich (z wyjątkiem manganu, który jest dobrze resorbowany). Oddziaływanie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego