Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
przepływają przez kolumnę ekstrakcyjną, do której w przeciwprądzie dopływa benzen. Dodatkowe odfenolowanie odbywa się w kolumnie desorpcyjnej. Benzol zawierający rozpuszczony w nim fenol przepływa do kolumn ługowych, w których przez dodanie wodorotlenku sodu strąca się fenolan sodu. Po strąceniu fenolanu benzen powraca do obiegu. Część benzolu obiegowego oczyszcza się przez destylację, a następnie skrapla w chłodnicy.
Odzyskiwanie fenoli metodą benzolowo-ługową powoduje również zmniejszenie zapotrzebowania na tlen o ok. 80% oraz zmniejszenie zawartości smoły i olejów, do 3050g/m3 [2, 5].
W Niemczech do odzysku fenolu stosowano metodę fenosolwanową (rys.3.2). Ścieki surowe płyną najpierw do odolejacza, w którym oddziela
przepływają przez kolumnę ekstrakcyjną, do której w przeciwprądzie dopływa benzen. Dodatkowe odfenolowanie odbywa się w kolumnie desorpcyjnej. Benzol zawierający rozpuszczony w nim fenol przepływa do kolumn ługowych, w których przez dodanie wodorotlenku sodu strąca się fenolan sodu. Po strąceniu fenolanu benzen powraca do obiegu. Część benzolu obiegowego oczyszcza się przez destylację, a następnie skrapla w chłodnicy.<br>Odzyskiwanie fenoli metodą benzolowo-ługową powoduje również zmniejszenie zapotrzebowania na tlen o ok. 80% oraz zmniejszenie zawartości smoły i olejów, do 3050g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; [2, 5].<br>W Niemczech do odzysku fenolu stosowano metodę fenosolwanową (rys.3.2). Ścieki surowe płyną najpierw do odolejacza, w którym oddziela
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego