Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
i 36000 m3 ścieków opadowych. W odprowadzonych ściekach zawarte było 777,6ton zawiesiny oraz ładunek organiczny wyrażający się 667,6tonami BZT5 i 3020 tonami ChZT.
Najbardziej zanieczyszczone rodzaje ścieków podczyszczane są jeszcze przed dopływem do oczyszczalni, w miejscu ich powstawania. Kondensaty poterpentynowe z warzelni oraz wyparki próżniowej oczyszczane są przez destylację kolumnową. Dzięki temu ich ChZT zmniejsza się o 90%, co odpowiada ok. 3t tlenu na dobę. Dodatkowo następuje spadek ogólnej toksyczności ścieków i przez to podwyższa się sprawność oczyszczalni biologicznej o kilka procent [2].
Ścieki technologiczne zmieszane ze ściekami bytowo-gospodarczymi poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, a następnie kierowane do cylindrycznego
i 36000 m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; ścieków opadowych. W odprowadzonych ściekach zawarte było 777,6ton zawiesiny oraz ładunek organiczny wyrażający się 667,6tonami BZT5 i 3020 tonami ChZT.<br>Najbardziej zanieczyszczone rodzaje ścieków podczyszczane są jeszcze przed dopływem do oczyszczalni, w miejscu ich powstawania. Kondensaty poterpentynowe z warzelni oraz wyparki próżniowej oczyszczane są przez destylację kolumnową. Dzięki temu ich ChZT zmniejsza się o 90%, co odpowiada ok. 3t tlenu na dobę. Dodatkowo następuje spadek ogólnej toksyczności ścieków i przez to podwyższa się sprawność oczyszczalni biologicznej o kilka procent [2].<br>Ścieki technologiczne zmieszane ze ściekami bytowo-gospodarczymi poddawane są oczyszczaniu mechanicznemu, a następnie kierowane do cylindrycznego
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego