Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
4%. Przewiduje się, że po wybudowaniu zakładu zawartość jonów chlorkowych w Wiśle w przekroju Krakowa zmniejszy się z ok. 1500g/m3 w roku 1995 do 850g/m3.
Rozpuszczone sole można także usuwać metodą elektrolizy. Jest to metoda o połowę tańsza od odparowania, a wykazuje podobną skuteczność. Porównanie efektów odsalania przez destylację i elektrolizę podano w tabl.1.2.
Wstępne badania odsalania wód miernie zasolonych z kopalni "Budryk" (zawartość chlorków 5,6kg/m3) i "Janina" (zawartość chlorków 3,0kg/m3) przeprowadzono stosując elektrodializer CS-O firmy Asahi Glass, wyposażony w 10 par membran o powierzchni po 1,72m2.
Z wód średnio zasolonych
4%. Przewiduje się, że po wybudowaniu zakładu zawartość jonów chlorkowych w Wiśle w przekroju Krakowa zmniejszy się z ok. 1500g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt; w roku 1995 do 850g/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;.<br>Rozpuszczone sole można także usuwać metodą elektrolizy. Jest to metoda o połowę tańsza od odparowania, a wykazuje podobną skuteczność. Porównanie efektów odsalania przez destylację i elektrolizę podano w tabl.1.2.<br>Wstępne badania odsalania wód miernie zasolonych z kopalni "Budryk" (zawartość chlorków 5,6kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;) i "Janina" (zawartość chlorków 3,0kg/m&lt;hi rend="upper"&gt;3&lt;/&gt;) przeprowadzono stosując elektrodializer CS-O firmy Asahi Glass, wyposażony w 10 par membran o powierzchni po 1,72m2.<br>Z wód średnio zasolonych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego