Typ tekstu: Książka
Autor: Lawrowski Zbigniew
Tytuł: Technika smarowania
Rok wydania: 1996
Rok powstania: 1997
się w dwóch postaciach: jako samoistny środek smarny (np. do smarowania gazodynamicznego lub gazostatycznego wysokoobrotowych mało obciążonych łożysk ślizgowych) lub jako nośnik kropelek oleju, to jest w postaci mgły olejowej (np. do smarowania wysokoobrotowych łożysk tocznych).
Oleje są najczęściej stosowanym środkiem smarnym. Oleje mineralne wytwarza się z ropy naftowej przez destylację i rafinację. Destylaty są zanieczyszczone pozostałościami z przeróbki ropy naftowej: smołami, asfaltami itp., i używane są tylko do celów podrzędnych. Większość olejów poddaje się rafinacji oczyszczającej. Różne gatunki olejów smarnych uzyskuje się, zależnie od żądanej lepkości i innych właściwości użytkowych, przez mieszanie różnych olejów bazowych oraz przez wprowadzanie w ich
się w dwóch postaciach: jako samoistny środek smarny (np. do smarowania gazodynamicznego lub gazostatycznego wysokoobrotowych mało obciążonych łożysk ślizgowych) lub jako nośnik kropelek oleju, to jest w postaci mgły olejowej (np. do smarowania wysokoobrotowych łożysk tocznych).<br>Oleje są najczęściej stosowanym środkiem smarnym. Oleje mineralne wytwarza się z ropy naftowej przez destylację i rafinację. Destylaty są zanieczyszczone pozostałościami z przeróbki ropy naftowej: smołami, asfaltami itp., i używane są tylko do celów podrzędnych. Większość olejów poddaje się rafinacji oczyszczającej. Różne gatunki olejów smarnych uzyskuje się, zależnie od żądanej lepkości i innych właściwości użytkowych, przez mieszanie różnych olejów bazowych oraz przez wprowadzanie w ich
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego