Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
zawierał 97g/m3 produktów naftowych i wykazywał ChZT równe 480g O2 na 1 m3. Odpływ z jonitu nie zawierał fenoli, ani produktów naftowych, a ChZT zmniejszyło się do 77g O2 na 1 m3. Regenerację jonitu prowadzi się trzema objętościami acetonu, każda równa objętości jonitu. Pierwszą porcję acetonu kieruje się do destylacji, dalszych używa do kolejnych regeneracji. Do utleniania fenoli zastosowano również elektrolizę. Model o wydajności 0,1 m3/h zasilano prądem stałym o napięciu 20V. Elektrody grafitowe umieszczono w odległości 6mm od siebie. Utlenianie prowadzono przy gęstości prądu 8A/dm2 i pH 8,0. Uzyskano 100% utlenienia przy wydajności prądowej 48mg
zawierał 97g/m<hi rend="upper">3</> produktów naftowych i wykazywał ChZT równe 480g O2 na 1 m<hi rend="upper">3</>. Odpływ z jonitu nie zawierał fenoli, ani produktów naftowych, a ChZT zmniejszyło się do 77g O2 na 1 m<hi rend="upper">3</>. Regenerację jonitu prowadzi się trzema objętościami acetonu, każda równa objętości jonitu. Pierwszą porcję acetonu kieruje się do destylacji, dalszych używa do kolejnych regeneracji. Do utleniania fenoli zastosowano również elektrolizę. Model o wydajności 0,1 m<hi rend="upper">3</>/h zasilano prądem stałym o napięciu 20V. Elektrody grafitowe umieszczono w odległości 6mm od siebie. Utlenianie prowadzono przy gęstości prądu 8A/dm2 i pH 8,0. Uzyskano 100% utlenienia przy wydajności prądowej 48mg
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego