Typ tekstu: Książka
Autor: Bartkiewicz Bronisław
Tytuł: Oczyszczanie ścieków przemysłowych
Rok: 2002
wodą. Pozwala to zmniejszyć zużycie wody w instalacji DRW o 40%, przy krakingu o 50%, a np. przy produkcji ksylenów aż o 80%. Ilość ścieków zmniejsza się o 2530%. Duże zmniejszenie jednostkowego zużycia wody powoduje zamiana kondensatorów barometrycznych na powierzchniowe.
Ścieki poprodukcyjne można podzielić na następujące grupy:
a) ze wstępnej destylacji ropy,
b) z instalacji DRW,
c) z rafinacji benzyn,
d) z odwadniania benzyn,
e) z krakingu,
f) z rozdzielania węglowodorów,
g) z pirolizy.
Skład tych grup podano w tabl. 4.1. W kolumnie (h) podany jest skład ścieków ogólnych na przykładzie jednej z rafinerii czeskich [5].
Dojlido [1] zbadał kilka
wodą. Pozwala to zmniejszyć zużycie wody w instalacji DRW o 40%, przy krakingu o 50%, a np. przy produkcji ksylenów aż o 80%. Ilość ścieków zmniejsza się o 2530%. Duże zmniejszenie jednostkowego zużycia wody powoduje zamiana kondensatorów barometrycznych na powierzchniowe.<br>Ścieki poprodukcyjne można podzielić na następujące grupy:<br>a) ze wstępnej destylacji ropy,<br>b) z instalacji DRW,<br>c) z rafinacji benzyn,<br>d) z odwadniania benzyn,<br>e) z krakingu,<br>f) z rozdzielania węglowodorów,<br>g) z pirolizy.<br>Skład tych grup podano w tabl. 4.1. W kolumnie (h) podany jest skład ścieków ogólnych na przykładzie jednej z rafinerii czeskich [5].<br>Dojlido [1] zbadał kilka
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego