Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Problemy
Nr: 7
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
norm zagrażających zdrowiu człowieka. Eksploatacja surowców mineralnych będzie racjonalna i oszczędna, a wszystkie złoża zostaną odkryte i zbadane. Rzeźba powierzchni ziemi ulegnie pewnym zmianom, jednakże będą one nieznaczne, nie przyniosą większych kłopotów gospodarce. Gleby zostaną ulepszone dla celów produkcyjnych, a grunty orne właściwie zmeliorowane. Erozja zostanie opanowana i nie będzie dewastować gleb. Roślinność zostanie jeszcze w większej mierze zsynantropizowana, jednakże częściej, uznana za pożyteczną, będzie starannie chroniona. To samo będzie dotyczyć dzikich zwierząt. Niektóre pożyteczne lub ginące zwierzęta (np. żubr) będą skutecznie chronione. Gospodarka zasobami przyrody będzie więc zracjonalizowana; zahamowana zostanie degradacja środowiska człowieka. Obszary o szczególnie pięknych krajobrazach obejmie się
norm zagrażających zdrowiu człowieka. Eksploatacja surowców mineralnych będzie racjonalna i oszczędna, a wszystkie złoża zostaną odkryte i zbadane. Rzeźba powierzchni ziemi ulegnie pewnym zmianom, jednakże będą one nieznaczne, nie przyniosą większych kłopotów gospodarce. Gleby zostaną ulepszone dla celów produkcyjnych, a grunty orne właściwie zmeliorowane. Erozja zostanie opanowana i nie będzie dewastować gleb. Roślinność zostanie jeszcze w większej mierze zsynantropizowana, jednakże częściej, uznana za pożyteczną, będzie starannie chroniona. To samo będzie dotyczyć dzikich zwierząt. Niektóre pożyteczne lub ginące zwierzęta (np. żubr) będą skutecznie chronione. Gospodarka zasobami przyrody będzie więc zracjonalizowana; zahamowana zostanie degradacja środowiska człowieka. Obszary o szczególnie pięknych krajobrazach obejmie się
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego