Typ tekstu: Książka
Autor: Kozłowski Stefan
Tytuł: Ekorozwój - wyzwanie XXI wieku
Rok: 2000
produkowanych ścieków. Można więc przypuszczać, że ogólna ilość nie oczyszczonych ścieków w Polsce rośnie, a nie maleje. Potwierdzeniem tej tezy mogą być obserwacje z woj. warszawskiego, gdzie choć szybko przybywa nowych domów jednorodzinnych, ilość wywożonych ścieków maleje. Nie jest to sukces, gdyż na skutek braku należytej kontroli ścieki te trafiają do gruntu lub wód otwartych.
Przykład drugi: Mówi się dużo o zmniejszeniu emisji pyłów i gazów. Znowu dotyczy to dużych zakładów przemysłowych i miast. Nie szacujemy emisji z niskich źródeł i emisji komunikacyjnej. W pewnych rejonach kraju mamy pogorszenie się stanu czystości powietrza, np. w Warszawie. Brak jest jednak analizy tych negatywnych
produkowanych ścieków. Można więc przypuszczać, że ogólna ilość nie oczyszczonych ścieków w Polsce rośnie, a nie maleje. Potwierdzeniem tej tezy mogą być obserwacje z woj. warszawskiego, gdzie choć szybko przybywa nowych domów jednorodzinnych, ilość wywożonych ścieków maleje. Nie jest to sukces, gdyż na skutek braku należytej kontroli ścieki te trafiają do gruntu lub wód otwartych.<br>Przykład drugi: Mówi się dużo o zmniejszeniu emisji pyłów i gazów. Znowu dotyczy to dużych zakładów przemysłowych i miast. Nie szacujemy emisji z niskich źródeł i emisji komunikacyjnej. W pewnych rejonach kraju mamy pogorszenie się stanu czystości powietrza, np. w Warszawie. Brak jest jednak analizy tych negatywnych
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego