Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Gazeta Wrocławska
Nr: 12.06
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1999
po latach autorytaryzmu niełatwo budować demokrację. Przestrzegał, by w uchwałach widoczny był człowiek. Że nie byłoby tego spotkania bez zrywu w 1980 roku, "Solidarności". Hasło "Nie ma wolności bez solidarności" to solidarność z innymi. Podkreślił, że służba narodowi musi być ukierunkowana na dobro wspólne, nie partii, ale wspólne. A tym dobrem jest Polska! Nawoływał do współpracy, jedności ponad podziałami, dla wspólnego dobra. Ostrzegał przed relatywizmem etycznym, zagrażającym demokracji. Europa musi być oparta na wartościach, na których przez wieki była budowana, na wspólnocie ducha. 60. rocznica wybuchu wojny winna być okazją do zastanowienia nad wolnością, która została nam dana i zadana. Życzył, by
po latach autorytaryzmu niełatwo budować demokrację. Przestrzegał, by w uchwałach widoczny był człowiek. Że nie byłoby tego spotkania bez zrywu w 1980 roku, "Solidarności". Hasło "Nie ma wolności bez solidarności" to solidarność z innymi. Podkreślił, że służba narodowi musi być ukierunkowana na dobro wspólne, nie partii, ale wspólne. A tym dobrem jest Polska! Nawoływał do współpracy, jedności ponad podziałami, dla wspólnego dobra. Ostrzegał przed relatywizmem etycznym, zagrażającym demokracji. Europa musi być oparta na wartościach, na których przez wieki była budowana, na wspólnocie ducha. 60. rocznica wybuchu wojny winna być okazją do zastanowienia nad wolnością, która została nam dana i zadana. Życzył, by
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego