Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
i usług wchodzących w skład PKB (tzw. deflator PKB). Po drugie, przy obliczaniu wskaźnika cen należy rozstrzygnąć kwestię, w jaki sposób "ważyć" ceny poszczególnych dóbr. Oczywiście bezsensowne byłoby zwykłe dodawanie cen dóbr wchodzących do "koszyka" i dzielenie ich przez liczbę dóbr lub też ich ciężar. Przy konstruowaniu wskaźnika cen każde dobro jest "ważone" zgodnie z jego ekonomicznym znaczeniem. Jako "wagi" najczęściej stosuje się udziały wydatków na poszczególne dobra w wydatkach ogółem w okresie wyjściowym.
Przy obliczaniu wskaźnika cen korzystamy z formuły:


W statystycznych analizach procesów inflacyjnych wykorzystywany jest powszechnie wskaźnik stopy inflacji, określający procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w ciągu roku. W
i usług wchodzących w skład PKB (tzw. deflator PKB). Po drugie, przy obliczaniu wskaźnika cen należy rozstrzygnąć kwestię, w jaki sposób "ważyć" ceny poszczególnych dóbr. Oczywiście bezsensowne byłoby zwykłe dodawanie cen dóbr wchodzących do "koszyka" i dzielenie ich przez liczbę dóbr lub też ich ciężar. Przy konstruowaniu wskaźnika cen każde dobro jest "ważone" zgodnie z jego ekonomicznym znaczeniem. Jako "wagi" najczęściej stosuje się udziały wydatków na poszczególne dobra w wydatkach ogółem w okresie wyjściowym.<br>Przy obliczaniu wskaźnika cen korzystamy z formuły:<br>&lt;gap&gt;<br><br>W statystycznych analizach procesów inflacyjnych wykorzystywany jest powszechnie wskaźnik stopy inflacji, określający procentowy wzrost ogólnego poziomu cen w ciągu roku. W
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego