Typ tekstu: Książka
Autor: Milewski Roman
Tytuł: Podstawy ekonomii
Rok: 2000
lub komplementarnego (dobra Y) nazywamy mieszaną cenową elastycznością popytu. Jej miarą jest współczynnik mieszanej cenowej elastyczności popytu:Znak ujemny tego współczynnika informuje nas, że dobra X i Y są wobec siebie komplementarne; znak dodatni świadczy o substytucyjności tych dóbr.

5.3. Dochodowa elastyczność popytu

Następnym czynnikiem współokreślającym popyt na dane dobro jest dochód. Stosując klauzulę ceteris paribus możemy stwierdzić, że wzrost dochodów nabywców powoduje wzrost popytu. Reakcję popytu na zmianę dochodu nazywamy dochodową elastycznością popytu. Miarą tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu:Ponieważ zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tzn. wzrost dochodu powoduje ceteris paribus wzrost popytu, współczynnik dochodowej elastyczności popytu
lub komplementarnego (dobra Y) nazywamy mieszaną cenową elastycznością popytu. Jej miarą jest współczynnik mieszanej cenowej elastyczności popytu: <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Znak ujemny tego współczynnika informuje nas, że dobra X i Y są wobec siebie komplementarne; znak dodatni świadczy o substytucyjności tych dóbr.<br><br>&lt;tit&gt;5.3. Dochodowa elastyczność popytu&lt;/&gt;<br><br>Następnym czynnikiem współokreślającym popyt na dane dobro jest dochód. Stosując klauzulę ceteris paribus możemy stwierdzić, że wzrost dochodów nabywców powoduje wzrost popytu. Reakcję popytu na zmianę dochodu nazywamy dochodową elastycznością popytu. Miarą tej reakcji jest współczynnik dochodowej elastyczności popytu: <br><br>&lt;gap&gt;<br><br>Ponieważ zmiany dochodu i popytu są jednokierunkowe, tzn. wzrost dochodu powoduje ceteris paribus wzrost popytu, współczynnik dochodowej elastyczności popytu
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego