Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 22
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1995
być bezpośredni (zwrot w naturze, przyznanie mienia zastępczego) lub pośredni (przy użyciu bonów reprywatyzacyjnych, jako środka płatniczego za składniki majątkowe). Wykluczone są natomiast odszkodowania pieniężne lub świadczenia na rzecz dawnych właścicieli polegające na zwolnieniu ich od obciążeń podatkowych. Oznaczałoby to bowiem obciążenie kosztami reprywatyzacji tych grup społecznych, które z jej dobrodziejstw nie skorzystają.

Obydwa projekty przyznają uprawnienie do skorzystania z reprywatyzacji wyłącznie tym osobom, które były obywatelami polskimi w chwili przejęcia majątku przez państwo i są nimi obecnie. Uprawnieni są również spadkobiercy dawnych właścicieli legitymujący się obywatelstwem polskim. Taka konstrukcja ma mocne podstawy prawne, jako że Państwo Polskie dawno już zaspokoiło
być bezpośredni (zwrot w naturze, przyznanie mienia zastępczego) lub pośredni (przy użyciu bonów reprywatyzacyjnych, jako środka płatniczego za składniki majątkowe). Wykluczone są natomiast odszkodowania pieniężne lub świadczenia na rzecz dawnych właścicieli polegające na zwolnieniu ich od obciążeń podatkowych. Oznaczałoby to bowiem obciążenie kosztami reprywatyzacji tych grup społecznych, które z jej dobrodziejstw nie skorzystają.<br><br>Obydwa projekty przyznają uprawnienie do skorzystania z reprywatyzacji wyłącznie tym osobom, które były obywatelami polskimi w chwili przejęcia majątku przez państwo i są nimi obecnie. Uprawnieni są również spadkobiercy dawnych właścicieli legitymujący się obywatelstwem polskim. Taka konstrukcja ma mocne podstawy prawne, jako że Państwo Polskie dawno już zaspokoiło
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego