Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
wobec perspektywy utraty części zarobków i innych świadczeń z powodu zaistnienia przypadku absencji. Załóżmy jednak, że pracownik otrzymał świadczenie lekarskie. Nie oznacza to bynajmniej, że zechce z niego skorzystać. Być może chodzi mu tylko o uzyskanie porady lekarskiej, a wysokie poczucie odpowiedzialności lub inny wzgląd odwiedzie go od skorzystania z dobrodziejstw roli chorego. Warto podkreślić, że samo wydanie orzeczenia o niezdolności czasowej do wykonywania pracy jest uwarunkowane w pewnej mierze czynnikami pozamedycznymi, w tym także nastawieniem orzekającego lekarza do problemu zdrowia i absencji chorobowej. Na lekarzu ciąży szczególna odpowiedzialność, ponieważ jest on przedstawicielem społeczeństwa i orzeka o zaistnieniu choroby, która jako
wobec perspektywy utraty części zarobków i innych świadczeń z powodu zaistnienia przypadku absencji. Załóżmy jednak, że pracownik otrzymał świadczenie lekarskie. Nie oznacza to bynajmniej, że zechce z niego skorzystać. Być może chodzi mu tylko o uzyskanie porady lekarskiej, a wysokie poczucie odpowiedzialności lub inny wzgląd odwiedzie go od skorzystania z dobrodziejstw roli chorego. Warto podkreślić, że samo wydanie orzeczenia o niezdolności czasowej do wykonywania pracy jest uwarunkowane w pewnej mierze czynnikami pozamedycznymi, w tym także nastawieniem orzekającego lekarza do problemu zdrowia i absencji chorobowej. Na lekarzu ciąży szczególna odpowiedzialność, ponieważ jest on przedstawicielem społeczeństwa i orzeka o zaistnieniu choroby, która jako
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego