Typ tekstu: Książka
Autor: Pastusiak Longin
Tytuł: Prezydenci Stanów Zjednoczonych Ameryki
Rok: 1999
życie.
Konstytucja Stanów Zjednoczonych określa podstawowe zasady, na których opiera się amerykańska struktura rządu. Jej pierwsze zdanie wyraża zwierzchnictwo narodu. Brzmi ono następująco: "My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję".
Pochodną koncepcji, że władza pochodzi od narodu, nawet rozumianego dość wąsko przez twórców konstytucji amerykańskiej, jest również pogląd, że rząd dysponuje tylko taką władzą, jaka została mu przez naród określona.
Konstytucja przekształciła Stany Zjednoczone z konfederacji w Unię federalną, w
życie.<br>Konstytucja Stanów Zjednoczonych określa podstawowe zasady, na których opiera się amerykańska struktura rządu. Jej pierwsze zdanie wyraża zwierzchnictwo narodu. Brzmi ono następująco: &lt;q&gt;"My, naród Stanów Zjednoczonych, pragnąc udoskonalić Unię, ustanowić sprawiedliwość, zabezpieczyć spokój w kraju, zapewnić wspólną obronę, podnieść ogólny dobrobyt oraz utrzymać dla nas samych i naszego potomstwa dobrodziejstwa wolności, wprowadzamy i ustanawiamy dla Stanów Zjednoczonych Ameryki niniejszą konstytucję"&lt;/&gt;.<br>Pochodną koncepcji, że władza pochodzi od narodu, nawet rozumianego dość wąsko przez twórców konstytucji amerykańskiej, jest również pogląd, że rząd dysponuje tylko taką władzą, jaka została mu przez naród określona.<br>Konstytucja przekształciła Stany Zjednoczone z konfederacji w Unię federalną, w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego