Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Tygodnik Podhalański
Nr: 44
Miejsce wydania: Zakopane
Rok: 1999
celów - uzyskanie akceptacji społecznej - wymaga aktywnego udziału rzeczywistych reprezentantów całego powiatu już na etapie tworzenia planów strategicznych.

2. Wykreowanie w powiecie grupy liderów, wyposażonych w wiedzę i umiejętności planowania strategicznego, w tym formułowania i wdrażania strategii rozwoju powiatu, a także pozyskiwania i zarządzania środkami pomocowymi.

Wykreowanie w gminie grupy liderów dokona się m.in. poprzez wskazanie przez lokalne środowiska opiniotwórcze osób o stosownym doświadczeniu i niekwestionowanej pozycji w tych środowiskach. Poprzez udział w sesji planowania strategicznego, osoby te zostaną wyposażone w niezbędne informacje i narzędzia potrzebne w procesie planowania strategicznego, jak również w wiedzę o sposobach pozyskiwania i zarządzania środkami pomocowymi
Dobór
celów - uzyskanie akceptacji społecznej - wymaga aktywnego udziału rzeczywistych reprezentantów całego powiatu już na etapie tworzenia planów strategicznych.<br><br>&lt;tit&gt;2. Wykreowanie w powiecie grupy liderów, wyposażonych w wiedzę i umiejętności planowania strategicznego, w tym formułowania i wdrażania strategii rozwoju powiatu, a także pozyskiwania i zarządzania środkami &lt;orig&gt;pomocowymi&lt;/&gt;.&lt;/&gt;<br><br>Wykreowanie w gminie grupy liderów dokona się m.in. poprzez wskazanie przez lokalne środowiska opiniotwórcze osób o stosownym doświadczeniu i niekwestionowanej pozycji w tych środowiskach. Poprzez udział w sesji planowania strategicznego, osoby te zostaną wyposażone w niezbędne informacje i narzędzia potrzebne w procesie planowania strategicznego, jak również w wiedzę o sposobach pozyskiwania i zarządzania środkami &lt;orig&gt;pomocowymi&lt;/&gt;<br>Dobór
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego