Typ tekstu: Książka
Autor: Zięba Maciej
Tytuł: Niezwykły pontyfikat
Rok: 1997
często wśród Polaków wrażliwości na ogrom cierpienia, jakie poniósł w czasie wojny naród rosyjski i - szerzej - narody Związku Radzieckiego. Papież zdaje się więc mówić do Rosjan, tak w imieniu Kościoła, jak i polskiego narodu: pamiętamy o waszej ofierze i tym bardziej jesteśmy gotowi do pojednania. Ale to pojednanie nie może dokonać się w atmosferze wszechobecnego fałszu, tak typowej dla ustroju socjalistycznego. Ono musi się dokonać w prawdzie. Nie chcemy jednak zarazem, by często trudna prawda o naszych wzajemnych relacjach prowadziła do antagonizmów, tym bardziej do nienawiści. Dlatego też Jan Paweł II jedynie aluzyjnie wspomina "tych drugich", od których nasz naród doznał udręki
często wśród Polaków wrażliwości na ogrom cierpienia, jakie poniósł w czasie wojny naród rosyjski i - szerzej - narody Związku Radzieckiego. Papież zdaje się więc mówić do Rosjan, tak w imieniu Kościoła, jak i polskiego narodu: pamiętamy o waszej ofierze i tym bardziej jesteśmy gotowi do pojednania. Ale to pojednanie nie może dokonać się w atmosferze wszechobecnego fałszu, tak typowej dla ustroju socjalistycznego. Ono musi się dokonać w prawdzie. Nie chcemy jednak zarazem, by często trudna prawda o naszych wzajemnych relacjach prowadziła do antagonizmów, tym bardziej do nienawiści. Dlatego też Jan Paweł II jedynie aluzyjnie wspomina "tych drugich", od których nasz naród doznał udręki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego