Typ tekstu: Książka
Tytuł: Polscy ekonomiści w świecie
Rok: 2000
sektor prywatny. Wcześnie rozstrzygnięta została debata na temat sekwencji: najpierw restrukturyzacja czy prywatyzacja? Decyzje restrukturyzacyjne pozostawiono nowym właścicielom. ("Cała idea naszej prywatyzacji - mówił Vaclav Klaus - polega na jak najszybszym sprywatyzowaniu i pozostawieniu decyzji nowym właścicielom"). Zapewnienie odpowiedniego nadzoru przedsiębiorstw uznane zostało za drugorzędne. Proces wyłonienia się odpowiedniej struktury własności miał dokonać się spontanicznie, po pierwotnym transferze własności do sektora prywatnego. Priorytet dla prywatyzacji usprawiedliwiał opóźnienia we wprowadzaniu innych elementów reform. By zapewnić polityczne poparcie dla prywatyzacji, rząd był gotów nawet podejmować pewne decyzje interwencjonistyczne, sprzeczne z jego retoryką liberalną. W Czechach priorytet dla prywatyzacji usprawiedliwiał opóźnienia we wprowadzaniu innych elementów reform. Opóźniona
sektor prywatny. Wcześnie rozstrzygnięta została debata na temat sekwencji: najpierw restrukturyzacja czy prywatyzacja? Decyzje restrukturyzacyjne pozostawiono nowym właścicielom. ("Cała idea naszej prywatyzacji - mówił Vaclav Klaus - polega na jak najszybszym sprywatyzowaniu i pozostawieniu decyzji nowym właścicielom"). Zapewnienie odpowiedniego nadzoru przedsiębiorstw uznane zostało za drugorzędne. Proces wyłonienia się odpowiedniej struktury własności miał dokonać się spontanicznie, po pierwotnym transferze własności do sektora prywatnego. Priorytet dla prywatyzacji usprawiedliwiał opóźnienia we wprowadzaniu innych elementów reform. By zapewnić polityczne poparcie dla prywatyzacji, rząd był gotów nawet podejmować pewne decyzje interwencjonistyczne, sprzeczne z jego retoryką liberalną. W Czechach priorytet dla prywatyzacji usprawiedliwiał opóźnienia we wprowadzaniu innych elementów reform. Opóźniona
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego