Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
na pewno młodsze od jakiegoś standardu, ale nie wiemy o ile. Ta czasowa asymetria wnioskowania wynika z migracji i możliwości rozdzielania się dróg ewolucji (dywergencji). Skoro istnieje możliwość dywergencji, to z tego, że w jednym profilu nastąpiła ewolucyjna transformacja jednego gatunku w inny,
nie wynika, iż ta sama transformacja musiała dokonać się i w innych profilach. Gdzie indziej bowiem wyjściowy gatunek mógł trwać bez zmian przez miliony lat, jak tego dowodzą choćby dziś występujące "żyjące skamieniałości".
O ile do biostratygrafii nadaje się każdy gatunek skamieniałości, o tyle godziwy
schemat chronologii ewolucyjnej może być oparty jedynie na tych grupach organizmów, których ewolucja jest
na pewno młodsze od jakiegoś standardu, ale nie wiemy o ile. Ta czasowa asymetria wnioskowania wynika z migracji i możliwości rozdzielania się dróg ewolucji (dywergencji). Skoro istnieje możliwość dywergencji, to z tego, że w jednym profilu nastąpiła ewolucyjna transformacja jednego gatunku w inny,<br>nie wynika, iż ta sama transformacja musiała dokonać się i w innych profilach. Gdzie indziej bowiem wyjściowy gatunek mógł trwać bez zmian przez miliony lat, jak tego dowodzą choćby dziś występujące "żyjące skamieniałości".<br>O ile do biostratygrafii nadaje się każdy gatunek skamieniałości, o tyle godziwy <br>schemat chronologii ewolucyjnej może być oparty jedynie na tych grupach organizmów, których ewolucja jest
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego