Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kultura
Nr: 400-401
Miejsce wydania: Paryż
Rok: 1981
gospodarczej jest trzecią rzeczą, którą Zachód może zrobić dla Polski. Sformułowanie takiego warunku to jednak dopiero początek sprawy. Trzeba określić konkretnie na czym ta reforma ma polegać. Od strony koncepcyjnej dobrze wiadomo o co chodzi i od lat model taki w różnych wersjach jest opracowywany. Reforma gospodarcza w Polsce musi dokonać się w dwóch płaszczyznach: w płaszczyźnie funkcjonowania systemu gospodarczego i w płaszczyźnie struktury gospodarki.
W płaszczyźnie funkcjonowania systemu reforma musi polegać na ograniczeniu roli planu centralnego przez sprowadzenie go do funkcji ogólnego koordynatora programów długookresowych, na usamodzielnieniu przedsiębiorstw, zastosowaniu zasad gospodarki pieniężno-rynkowej (z rynkiem kapitałów włącznie) i na dopuszczeniu do
gospodarczej jest trzecią rzeczą, którą Zachód może zrobić dla Polski. Sformułowanie takiego warunku to jednak dopiero początek sprawy. Trzeba określić konkretnie na czym ta reforma ma polegać. Od strony koncepcyjnej dobrze wiadomo o co chodzi i od lat model taki w różnych wersjach jest opracowywany. Reforma gospodarcza w Polsce musi dokonać się w dwóch płaszczyznach: w płaszczyźnie funkcjonowania systemu gospodarczego i w płaszczyźnie struktury gospodarki.<br>W płaszczyźnie funkcjonowania systemu reforma musi polegać na ograniczeniu roli planu centralnego przez sprowadzenie go do funkcji ogólnego koordynatora programów długookresowych, na usamodzielnieniu przedsiębiorstw, zastosowaniu zasad gospodarki pieniężno-rynkowej (z rynkiem kapitałów włącznie) i na dopuszczeniu do
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego