Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Praca i Zabezpieczenie Społeczne
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1981
istotny tak w wielkościach bezwzględnych, jak i relatywnych wzrost zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze usług - w tym głównie usług o charakterze nieprodukcyjnym.
Zmiany w alokacji siły roboczej według sektorów gospodarowania (zatrudnienia) stanowić będą w przyszłości w naszym kraju samoistne uwarunkowanie konieczności zmian poziomu wykształcenia zasobów pracy. Przeobrażenia w rozmieszczeniu zatrudnionych dokonają się bowiem z dziedzin o relatywnie niskich kwalifikacjach szkolnych siły roboczej do sektorów o najwyższych wymaganiach w zakresie wykształcenia pracowników. Mamy tu przede wszystkim na myśli narastający spadek zatrudnienia w rolnictwie, charakteryzującym się najmniej korzystną strukturą wykształcenia zatrudnionych, jak również obniżanie się w dalszej przyszłości zatrudnienia w sferze produkcyjnej, którą cechuje
istotny tak w wielkościach bezwzględnych, jak i relatywnych wzrost zatrudnienia w szeroko rozumianym sektorze usług - w tym głównie usług o charakterze nieprodukcyjnym. <br> Zmiany w alokacji siły roboczej według sektorów gospodarowania (zatrudnienia) stanowić będą w przyszłości w naszym kraju samoistne uwarunkowanie konieczności zmian poziomu wykształcenia zasobów pracy. Przeobrażenia w rozmieszczeniu zatrudnionych dokonają się bowiem z dziedzin o relatywnie niskich kwalifikacjach szkolnych siły roboczej do sektorów o najwyższych wymaganiach w zakresie wykształcenia pracowników. Mamy tu przede wszystkim na myśli narastający spadek zatrudnienia w rolnictwie, charakteryzującym się najmniej korzystną strukturą wykształcenia zatrudnionych, jak również obniżanie się w dalszej przyszłości zatrudnienia w sferze produkcyjnej, którą cechuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego