Typ tekstu: Książka
Tytuł: Sporne sprawy polskiej literatury współczesnej
Rok: 1998
barykadzie. Kodyfikator honoru, Adam Michnik, okrzyknięty został odszczepieńcem, zdrajcą, uzurpatorem. Natomiast kodeks przezeń niegdyś zalecany - odpowiednio teraz skorygowany - zaanektował dla siebie permanentny obrońca okopów, "staroświecki Polak".

II. Sytuacja kultury


Maryla Hopfinger

Pluralizacja kultury i rozwój audiowizualności

Z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy końca wieku widać szczególnie dobrze przemianę typu kultury - jaka dokonała się w XX stuleciu, z kultury typu werbalnego (opartej na piśmie i druku) w kulturę typu audiowizualnego. Dzisiaj można powiedzieć, że po epoce oralności oraz po kilku wiekach piśmienności - jak ujmował to Walter Ong - ukształtowała się formacja audiowizualna.
Typ kultury odnosi się przede wszystkim do sposobów komunikowania się ludzi w społecznej
barykadzie. Kodyfikator honoru, Adam Michnik, okrzyknięty został odszczepieńcem, zdrajcą, uzurpatorem. Natomiast kodeks przezeń niegdyś zalecany - odpowiednio teraz skorygowany - zaanektował dla siebie permanentny obrońca okopów, "staroświecki Polak".&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;II. Sytuacja kultury&lt;/&gt;<br><br>&lt;div sex="f"&gt;<br> Maryla Hopfinger<br><br>&lt;tit&gt;Pluralizacja kultury i rozwój audiowizualności&lt;/&gt;<br><br> Z dzisiejszej perspektywy, z perspektywy końca wieku widać szczególnie dobrze przemianę typu kultury - jaka dokonała się w XX stuleciu, z kultury typu werbalnego (opartej na piśmie i druku) w kulturę typu audiowizualnego. Dzisiaj można powiedzieć, że po epoce oralności oraz po kilku wiekach piśmienności - jak ujmował to Walter Ong - ukształtowała się formacja audiowizualna.<br> Typ kultury odnosi się przede wszystkim do sposobów komunikowania się ludzi w społecznej
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego