Typ tekstu: Książka
Autor: Dzik Jerzy
Tytuł: Dzieje życia na ziemi
Rok: 2003
mineralnego szkieletu. Znacznie pełniejszą dokumentacją dysponujemy zarówno w odniesieniu do samych paleonisków, jak i ich linii wiodącej ku rybom Teleostei. W mezozoiku i kenozoiku były epoki, kiedy wyłącznie do ryb cienkołuskich należały nisze ekologiczne wielkich pelagicznych drapieżników. Zanim to jednak mogło nastąpić, konieczne były gruntowne przemiany anatomii i fizjologii, które dokonały się na poziomie niepozornych paleozoicznych i wczesnomezozoicznych ryb. Zanim więc dojdziemy do cienkołuskich morskich potworów, wypada poświęcić nieco uwagi ich przodkom.


Przodkowie ryb cienkołuskich

Wiemy, że już w karbonie istniały paleoniski wyjściowe dla dzisiejszych ryb cienkołuskich mające aragonitowe otolity w uchu środkowym. Otolity takie zidentyfikowane zostały u form pokrewnych wczesnokarbońskiemu Canobius
mineralnego szkieletu. Znacznie pełniejszą dokumentacją dysponujemy zarówno w odniesieniu do samych paleonisków, jak i ich linii wiodącej ku rybom Teleostei. W mezozoiku i kenozoiku były epoki, kiedy wyłącznie do ryb cienkołuskich należały nisze ekologiczne wielkich pelagicznych drapieżników. Zanim to jednak mogło nastąpić, konieczne były gruntowne przemiany anatomii i fizjologii, które dokonały się na poziomie niepozornych paleozoicznych i wczesnomezozoicznych ryb. Zanim więc dojdziemy do cienkołuskich morskich potworów, wypada poświęcić nieco uwagi ich przodkom.<br>&lt;page nr=246&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Przodkowie ryb cienkołuskich&lt;/&gt;<br><br>Wiemy, że już w karbonie istniały paleoniski wyjściowe dla dzisiejszych ryb cienkołuskich mające aragonitowe otolity w uchu środkowym. Otolity takie zidentyfikowane zostały u form pokrewnych wczesnokarbońskiemu Canobius
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego