Typ tekstu: Książka
Autor: Bartosz Grzegorz
Tytuł: Druga twarz tlenu
Rok: 1995
że jonami, które prowadzą reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego, są jony żelaza czy manganu, oscylujące pomiędzy +2 a +3 stopniem utlenienia:

Sekwencje aminokwasowe i struktury trzeciorzędowe podjednostek FeSOD i MnSOD są do siebie podobne, nie wykazują natomiast znacznego podobieństwa do sekwencji i struktury przestrzennej Cu,ZnSOD.
Podjednostka MnSOD zawiera dwie domeny: domenę N-końcową zawierającą pięć odcinków -helikalnych i domenę C-końcową zawierającą trzy segmenty o strukturze i dwa stosunkowo krótkie odcinki -helikalne.
W cząsteczce MnSOD z bakterii Thermus thermophilus jon manganu związany jest z trzema resztami histydyn (w pozycjach 28, 83 i 171) oraz resztą kwasu asparaginowego w pozycji 177. Te
że jonami, które prowadzą reakcję dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego, są jony żelaza czy manganu, oscylujące pomiędzy +2 a +3 stopniem utlenienia:<br>&lt;gap&gt;<br>Sekwencje aminokwasowe i struktury trzeciorzędowe podjednostek FeSOD i MnSOD są do siebie podobne, nie wykazują natomiast znacznego podobieństwa do sekwencji i struktury przestrzennej Cu,ZnSOD.<br>Podjednostka MnSOD zawiera dwie domeny: domenę N-końcową zawierającą pięć odcinków -helikalnych i domenę C-końcową zawierającą trzy segmenty o strukturze i dwa stosunkowo krótkie odcinki -helikalne.<br>W cząsteczce MnSOD z bakterii Thermus thermophilus jon manganu związany jest z trzema resztami histydyn (w pozycjach 28, 83 i 171) oraz resztą kwasu asparaginowego w pozycji 177. Te
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego