Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
zostaje - używając terminologii Carnapa (1959, s. 38) - przekład z języka teoretycznego (ang. theoretical language) na język obserwacyjny (ang. observational language). Czynność tę określam mianem operacjonalizacji zmiennych.

Problematyce operacjonalizacji zmiennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oryginalną koncepcję autorstwa Elżbiety Hornowskiej (1989), poświęcony jest rozdz. 7. Operacjonalizacja zmiennych wymaga, jak nietrudno się domyśleć, zastosowania narzędzi pomiarowych, ze względu na które poszczególne zmienne będą operacjonalizowane. Będą to bądź narzędzia już gotowe - np. testy psychologiczne, aparatura laboratoryjna - bądź też specjalnie dla danego badania konstruowane czy tylko standaryzowane.

Ogólne zasady konstrukcji, standaryzacji i adaptacji kulturowej najczęściej stosowanych przez psychologów narzędzi, jakimi są testy psychologiczne, omawiam w
zostaje - używając terminologii Carnapa (1959, s. 38) - przekład z języka teoretycznego (ang. theoretical language) na język obserwacyjny (ang. observational language). Czynność tę określam mianem operacjonalizacji zmiennych. <br><br>Problematyce operacjonalizacji zmiennych, ze szczególnym zwróceniem uwagi na oryginalną koncepcję autorstwa Elżbiety Hornowskiej (1989), poświęcony jest rozdz. 7. Operacjonalizacja zmiennych wymaga, jak nietrudno się domyśleć, zastosowania narzędzi pomiarowych, ze względu na które poszczególne zmienne będą operacjonalizowane. Będą to bądź narzędzia już gotowe - np. testy psychologiczne, aparatura laboratoryjna - bądź też specjalnie dla danego badania konstruowane czy tylko standaryzowane. <br><br>Ogólne zasady konstrukcji, standaryzacji i adaptacji kulturowej najczęściej stosowanych przez psychologów narzędzi, jakimi są testy psychologiczne, omawiam w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego