Typ tekstu: Książka
Autor: Pawlikowska-Jasnorzewska Maria
Tytuł: Świat na słomce Bożej
Rok wydania: 1996
Lata powstania: 1922-1956
opis krytycznoliteracki. Cały dorobek świetnej poetki wart jest równie
wnikliwego potraktowania, a ewentualne przesunięcie akcentów powinno wynikać
wyłącznie z umotywowanych odczytań interpretacyjnych. Nie możemy jednak nie
zauważyć faktu, że pewne jej zbiorki czy kręgi tematyczne doczekały się obszernych
omówień, inne zaś zostały zaledwie odnotowane. Podstawą tej próby nowego spojrzenia
na dorobek Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest przede wszystkim przekonanie,
że jej poezja nie była zjawiskiem statycznym, a rozwijała się nie tylko wraz
z dojrzewaniem i pogłębianiem się osobowości twórczej autorki, lecz także poprzez
świadome decyzje, jak choćby ta ujawniona w wierszu Rymy, powstałym już w czasie
wojny:

Rymy, zabawko moja, szkatułko otwarta
opis krytycznoliteracki. Cały dorobek świetnej poetki wart jest równie <br>wnikliwego potraktowania, a ewentualne przesunięcie akcentów powinno wynikać <br>wyłącznie z umotywowanych odczytań interpretacyjnych. Nie możemy jednak nie <br>zauważyć faktu, że pewne jej zbiorki czy kręgi tematyczne doczekały się obszernych <br>omówień, inne zaś zostały zaledwie odnotowane. Podstawą tej próby nowego spojrzenia <br>na dorobek Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej jest przede wszystkim przekonanie, <br>że jej poezja nie była zjawiskiem statycznym, a rozwijała się nie tylko wraz <br>z dojrzewaniem i pogłębianiem się osobowości twórczej autorki, lecz także poprzez <br>świadome decyzje, jak choćby ta ujawniona w wierszu Rymy, powstałym już w czasie <br>wojny:<br><br>&lt;q&gt;Rymy, zabawko moja, szkatułko otwarta
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego