Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Rzeczpospolita
Nr: 03.30
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
Natomiast premier Leszek Miller zadeklarował, że nie ma niebezpieczeństwa, byśmy jakiegoś zobowiązania związanego z integracją nie wypełnili. Właśnie ocena stanu przygotowań kraju do 1 maja, daty wstąpienia Polski do UE, była głównym powodem zwołania Rady Gabinetowej. Miller powiedział później na konferencji prasowej, że do tego czasu poszczególne ministerstwa zaprezentują swój dorobek w tej dziedzinie. Jak powiedział, od 2000 roku rządy przyjęły 300 projektów ustaw dostosowawczych. Zapewniał też, że Polska otrzymała największą pomoc od Unii i najlepiej ją wykorzystała. Z kolei Kwaśniewski podkreślił, że to na ustępującym rządzie Millera spoczywa odpowiedzialność dokończenia procesu akcesji, byśmy weszli do Wspólnoty nie jako ubogi krewny
Natomiast premier <name type="person">Leszek Miller</> zadeklarował, że nie ma niebezpieczeństwa, byśmy jakiegoś zobowiązania związanego z integracją nie wypełnili. Właśnie ocena stanu przygotowań kraju do 1 maja, daty wstąpienia <name type="place">Polski</> do <name type="org">UE</>, była głównym powodem zwołania Rady Gabinetowej. <name type="person">Miller</> powiedział później na konferencji prasowej, że do tego czasu poszczególne ministerstwa zaprezentują swój dorobek w tej dziedzinie. Jak powiedział, od 2000 roku rządy przyjęły 300 projektów ustaw dostosowawczych. Zapewniał też, że <name type="place">Polska</> otrzymała największą pomoc od <name type="org">Unii</> i najlepiej ją wykorzystała. Z kolei <name type="person">Kwaśniewski</> podkreślił, że to na ustępującym rządzie <name type="person">Millera</> spoczywa odpowiedzialność dokończenia procesu akcesji, byśmy weszli do <name type="org">Wspólnoty</> nie jako ubogi krewny
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego