Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
najdoskonalszej polskiej tragedii humanistycznej głosi: Odprawa posłów greckich ... podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą, dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego MDLXXVIII na feście u Jego Mości Pana Podkanclerzego Koronnego. Drukował Odprawę Szarffenberger w Warszawie w 1578 r. (jest to zatem pierwszy datowany druk warszawski).
Wydanie tragedii poprzedza list dedykacyjny do Zamoyskiego, pisany w Czarnolesie dnia 22 grudnia 1577 r., w którym między innymi czytamy:

- Wczora dopiero oddano mi obadwa listy za raz, któreś W.M. do mnie około tej tragedyjej pisał. A iżem przedtym nie wiedział o tych liściech, spodziewałem się, że za
najdoskonalszej polskiej tragedii humanistycznej głosi: Odprawa posłów greckich ... podana na teatrum przed Królem Jego Mością i Królową Jej Mością w Jazdowie nad Warszawą, dnia dwunastego stycznia Roku Pańskiego MDLXXVIII na feście u Jego Mości Pana Podkanclerzego Koronnego. Drukował Odprawę Szarffenberger w Warszawie w 1578 r. (jest to zatem pierwszy datowany druk warszawski).<br>Wydanie tragedii poprzedza list dedykacyjny do Zamoyskiego, pisany w Czarnolesie dnia 22 grudnia 1577 r., w którym między innymi czytamy:<br><br>&lt;q&gt;- Wczora dopiero oddano mi obadwa listy za raz, któreś W.M. do mnie około tej tragedyjej pisał. A iżem przedtym nie wiedział o tych liściech, spodziewałem się, że za
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego