Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Pamiętnik Literacki
Nr: 12
Miejsce wydania: Londyn
Rok: 1988
m.in. b. przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Louis Mermaz i kierownik związków zawodowych "Force Ouvriere ', Bergeron. Towarzystwo Hist. -Literackie urządza od wielu lat stałe odczyty na tematy polskie na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu. Rada Towarzystwa zarządza powierzonymi jej stypendiami.
Księgozbiór liczy ponad 100.000 tomów oraz liczne roczniki czasopism, afisze i druki ulotne. Wśród starodruków wymienić należy trzy Pierwsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium, Norymberga 1543, Bazylea 1566, Amsterdam 1617, Biblię polską ks. Jakuba Wujka, dzieła
Piotra Skargi i sporo innych białych kruków. W czytelni można znaleźć dzieła o charakterze encyklopedycznym, dawne i nowsze. Najistotniejsza wartość tego księgozbioru to
m.in. b. przewodniczący Zgromadzenia Narodowego, Louis Mermaz i kierownik związków zawodowych "Force Ouvriere ', Bergeron. Towarzystwo Hist. -Literackie urządza od wielu lat stałe odczyty na tematy polskie na Uniwersytecie Katolickim w Paryżu. Rada Towarzystwa zarządza powierzonymi jej stypendiami.<br>Księgozbiór liczy ponad 100.000 tomów oraz liczne roczniki czasopism, afisze i druki ulotne. Wśród starodruków wymienić należy trzy Pierwsze wydania dzieła Mikołaja Kopernika &lt;hi rend="italic"&gt; De revolutionibus orbium coelestium&lt;/&gt;, Norymberga 1543, Bazylea 1566, Amsterdam 1617, Biblię polską ks. Jakuba Wujka, dzieła<br>Piotra Skargi i sporo innych białych kruków. W czytelni można znaleźć dzieła o charakterze encyklopedycznym, dawne i nowsze. Najistotniejsza wartość tego księgozbioru to
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego