Typ tekstu: Książka
Autor: Ziomek Jerzy
Tytuł: Renesans
Rok wydania: 1995
Rok powstania: 1973
już odziedziczona: kultura prozy fabularnej wieku XVI jest kulturą kompilacyjną grecko-orientalno-średniowieczną.
W 1510 r. Leonard z Bończy przełożył pochodzącą z X w. Historia Alexandri Magni, regis Macedoniae de proeliis, uzupełnianą zresztą w ciągu wieków i wreszcie w XV w. wydrukowaną. Przekład polski był co się zowie lichy i drukiem się nie ukazał. W 1550 r. wyszło nowe, znacznie poprawniejsze tłumaczenie nieznanego pióra, pt. Historyja o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego. Idąc śladem oryginału, Historyja ... Aleksandra opowiada dzieje na poły historyczne, na poły fantastyczne Aleksandrowych wojen, przewag, podbojów. Podobnie jak większość aleksandreid, zrazu wierszowanych, potem prozaicznych, łączy poszczególne przygody
już odziedziczona: kultura prozy fabularnej wieku XVI jest kulturą kompilacyjną grecko-orientalno-średniowieczną.<br>W 1510 r. Leonard z Bończy przełożył pochodzącą z X w. Historia Alexandri Magni, regis Macedoniae de proeliis, uzupełnianą zresztą w ciągu wieków i wreszcie w XV w. wydrukowaną. Przekład polski był co się zowie lichy i drukiem się nie ukazał. W 1550 r. wyszło nowe, znacznie poprawniejsze tłumaczenie nieznanego pióra, pt. Historyja o żywocie i znamienitych sprawach Aleksandra Wielkiego. Idąc śladem oryginału, Historyja ... Aleksandra opowiada dzieje na poły historyczne, na poły fantastyczne Aleksandrowych wojen, przewag, podbojów. Podobnie jak większość aleksandreid, zrazu wierszowanych, potem prozaicznych, łączy poszczególne przygody
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego