Typ tekstu: Książka
Autor: Brzeziński Jerzy
Tytuł: Metodologia badań psychologicznych
Rok: 1996
już wskaźnika "omega-kwadrat" Haysa, to okazałoby się, jak niewielki procent wariancji wspólnej mają te zmienne.

3.4. Intersubiektywna kontrolowalność rezultatu badawczego - problem repetycji badań psychologicznych

Dla rozwoju badań naukowych ważne jest nie tylko powstawanie (i publikowanie) oryginalnych prac badawczych, donoszących o odkryciach nowych zależności między zmiennymi, ale także ogłaszanie drukiem dwojakiego rodzaju innych prac. Jedne, już w poprzednim punkcie wspominane, informują społeczność uczonych o nieudanych próbach potwierdzenia jakiejś hipotezy roboczej (lub mówiąc językiem statystyki - o nieudanej próbie odrzucenia H0). Drugie zaś, to prace powtarzające badania już wcześniej przez kogoś wykonane. Chciałbym mocno zaakcentować to, iż możliwość powtórzenia cudzych badań i
już wskaźnika "omega-kwadrat" Haysa, to okazałoby się, jak niewielki procent wariancji wspólnej mają te zmienne.<br><br>&lt;tit&gt; 3.4. Intersubiektywna kontrolowalność rezultatu badawczego - problem repetycji badań psychologicznych&lt;/&gt;<br><br> Dla rozwoju badań naukowych ważne jest nie tylko powstawanie (i publikowanie) oryginalnych prac badawczych, donoszących o odkryciach nowych zależności między zmiennymi, ale także ogłaszanie drukiem dwojakiego rodzaju innych prac. Jedne, już w poprzednim punkcie wspominane, informują społeczność uczonych o nieudanych próbach potwierdzenia jakiejś hipotezy roboczej (lub mówiąc językiem statystyki - o nieudanej próbie odrzucenia H0). Drugie zaś, to prace powtarzające badania już wcześniej przez kogoś wykonane. Chciałbym mocno zaakcentować to, iż możliwość powtórzenia cudzych badań i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego