Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Biblioteczny
Nr: 2
Miejsce wydania: Wrocław
Rok: 1981
teoria, metodyka i problemy organizacji edytorstwa, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, bibliografii. Wszystkie one umożliwiają badanie i funkcjonowanie książki w społeczeństwie. Łączy je wspólny przedmiot, jakim jest książka i funkcjonalna metoda pozwalająca określić rolę książki z punktu widzenia faktycznego i potencjalnego czytelnika. Metodologiczną podstawą radzieckiego księgoznawstwa jest marksistowsko-leninowska teoria o kulturze i druku.
Zadaniem radzieckiego księgoznawstwa jest kierowanie rozwojem praktyki księgoznawczej, zapewnienie jego stałego doskonalenia, wykazywanie na każdym etapie społecznego rozwoju warunków i środków służących najbardziej efektywnemu wypełnianiu przez książkę jej społecznych funkcji. Jest ona narzędziem ideologii i polityki, wychowania i nauczania, rozwoju naukowego oraz technicznego i kulturalnego.
Intensywnemu rozwojowi księgoznawstwa radzieckiego sprzyja
teoria, metodyka i problemy organizacji edytorstwa, księgoznawstwa, bibliotekoznawstwa, bibliografii. Wszystkie one umożliwiają badanie i funkcjonowanie książki w społeczeństwie. Łączy je wspólny przedmiot, jakim jest książka i funkcjonalna metoda pozwalająca określić rolę książki z punktu widzenia faktycznego i potencjalnego czytelnika. Metodologiczną podstawą radzieckiego księgoznawstwa jest marksistowsko-leninowska teoria o kulturze i druku.<br>Zadaniem radzieckiego księgoznawstwa jest kierowanie rozwojem praktyki księgoznawczej, zapewnienie jego stałego doskonalenia, wykazywanie na każdym etapie społecznego rozwoju warunków i środków służących najbardziej efektywnemu wypełnianiu przez książkę jej społecznych funkcji. Jest ona narzędziem ideologii i polityki, wychowania i nauczania, rozwoju naukowego oraz technicznego i kulturalnego.<br>Intensywnemu rozwojowi księgoznawstwa radzieckiego sprzyja
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego