Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Kwartalnik Historii Nauki i Techniki
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1980
taką badania nad Hallerem mają, jak się wydaje, zagearantowaną m.in. dzięki "Fundacji Albrechta von Hallera" utworzonej w Bernie przez tamtejszą Burgergemeinde z okazji obchodzonej rocznicy.
Andrzej Bednarczyk
(Warszawa)

LISTY DO REDAKCJI
W związku ze sprawozdaniem p. Z.J. Wójcika z posiedzenia Komitetu Historii Nauki poświęconego dyskusji nad przygotowanym do druku IV tomem Historii Nauki Polskiejwyjaśniam, że informacja, jakobym twierdził, iż opracowanie o szkole lwowsko-warszawskiej nie spełniło oczekiwań redakcji jest całkowicie mylna. Złożony tekst odpowiada zamierzeniom redakcji.
Bogdan Suchodolski
(Warszawa
taką badania nad Hallerem mają, jak się wydaje, zagearantowaną m.in. dzięki "Fundacji Albrechta von Hallera" utworzonej w Bernie przez tamtejszą Burgergemeinde z okazji obchodzonej rocznicy.<br>&lt;au&gt;Andrzej Bednarczyk&lt;/au&gt;<br>(Warszawa)&lt;/div&gt;<br><br>&lt;div&gt;&lt;tit&gt;LISTY DO REDAKCJI&lt;/tit&gt;<br> W związku ze sprawozdaniem p. Z.J. Wójcika z posiedzenia Komitetu Historii Nauki poświęconego dyskusji nad przygotowanym do druku IV tomem &lt;hi rend="italic"&gt;Historii Nauki Polskiej&lt;/hi&gt;wyjaśniam, że informacja, jakobym twierdził, iż opracowanie o szkole lwowsko-warszawskiej nie spełniło oczekiwań redakcji jest całkowicie mylna. Złożony tekst odpowiada zamierzeniom redakcji.<br>&lt;au&gt;Bogdan Suchodolski&lt;/au&gt;<br>(Warszawa
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego