Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Przegląd Wojsk Lądowych
Nr: 1
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1998
mapy operacyjne w skali 1:250 000 obszaru Polski.
Wojskowa mapa topograficzna w skali 1:50 000 w standardach NATO jest opracowywana metodą numeryczną. Jest ona stosowana do przetwarzania dokumentów graficznych (materiałów źródłowych) na postać cyfrową oraz w wyniku kolejnych etapów procesu technologicznego - do przygotowania diapozytywów wydawniczych wykorzystywanych do offsetowego druku map topograficznych. Mapy te nieznacznie różnią się od map dostosowanych do standardów NATO. Zmiany dotyczą konstrukcji matematycznej mapy oraz formy graficznej prezentacji treści.
Na mapie utrzymano dotychczasowe umowne znaki topograficzne, jednak w zmienionej liczbie i częściowo - formie. Niektóre z nich, w rezultacie numerycznego przetwarzania treści mapy, uległy uproszczeniu, eliminacji lub
mapy operacyjne w skali 1:250 000 obszaru Polski.<br>Wojskowa mapa topograficzna w skali 1:50 000 w standardach NATO jest opracowywana metodą numeryczną. Jest ona stosowana do przetwarzania dokumentów graficznych (materiałów źródłowych) na postać cyfrową oraz w wyniku kolejnych etapów procesu technologicznego - do przygotowania diapozytywów wydawniczych wykorzystywanych do offsetowego druku map topograficznych. Mapy te nieznacznie różnią się od map dostosowanych do standardów NATO. Zmiany dotyczą konstrukcji matematycznej mapy oraz formy graficznej prezentacji treści.<br>Na mapie utrzymano dotychczasowe umowne znaki topograficzne, jednak w zmienionej liczbie i częściowo - formie. Niektóre z nich, w rezultacie numerycznego przetwarzania treści mapy, uległy uproszczeniu, eliminacji lub
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego