Typ tekstu: Książka
Autor: Hering Mieczysław
Tytuł: Podstawy elektrotermii
Rok: 1995
jedno- i trójfazowych o mocach większych od 1 kW stosuje się sterowniki impulsowe, których praca polega na przerywanym przewodzeniu przez n okresów powtarzających się periodycznie co N okresów (rys.2.90a). Moc grzejna n N N gdzie P jest mocą grzejną dla n = N. Iloraz n/N przyjmuje tylko wartości dyskretne (n i N są całkowite, a załączenie tyrystorów jest synchroniczne, tzn. występuje w chwili przejścia fali prądowej przez zero). Regulację mocy uzyskuje się przez zmianę n/N będącego funkcją sygnału sterującego z regulatora temperatury. Sterowniki impulsowe najczęściej wykonuje się w układzie odwrotnie - równoległym. Typowe połączenia sterowników w układach trójfazowych przedstawia
jedno- i trójfazowych o mocach większych od 1 kW stosuje się sterowniki impulsowe, których praca polega na przerywanym przewodzeniu przez n okresów powtarzających się periodycznie co N okresów (rys.2.90a). Moc grzejna n N N gdzie P jest mocą grzejną dla n = N. Iloraz n/N przyjmuje tylko wartości dyskretne (n i N są całkowite, a załączenie tyrystorów jest synchroniczne, tzn. występuje w chwili przejścia fali prądowej przez zero). Regulację mocy uzyskuje się przez zmianę n/N będącego funkcją sygnału sterującego z regulatora temperatury. Sterowniki impulsowe najczęściej wykonuje się w układzie odwrotnie - równoległym. Typowe połączenia sterowników w układach trójfazowych przedstawia
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego