Typ tekstu: Książka
Autor: Skrzypczak Ewa, Szafliński Zygmunt
Tytuł: Wstęp do fizyki jądra
Rok: 1994
2=12,5 lat.
5.3. Przemiana
5.3.1. Obserwacje i fakty doświadczalne
W wyniku emisji kwantu nuklid nie zmienia swojego składu nukleonowego, zmienia się tylko stan energetyczny jądra: przechodzi ono do stanu o niższej energii wzbudzenia lub do stanu podstawowego. Widma energii kwantów , emitowanych ze wzbudzonych jąder są dyskretne (rys.5.3a); położenie linii w skali energii jest charakterystyczne dla danego nuklidu. Poszczególne linie odpowiadają przejściom między określonymi, dyskretnymi poziomami energii (rys.5.3b). Różne przejścia zachodzą z różnymi intensywnościami, przy czym nie wszystkie możliwe do pomyślenia przejścia ("z każdego poziomu na każdy niższy") są realizowane. Znajomość spinów i
2=12,5 lat. <br>&lt;tit&gt;5.3. Przemiana&lt;/&gt;<br>&lt;tit1&gt;5.3.1. Obserwacje i fakty doświadczalne&lt;/&gt; <br>W wyniku emisji kwantu nuklid nie zmienia swojego składu nukleonowego, zmienia się tylko stan energetyczny jądra: przechodzi ono do stanu o niższej energii wzbudzenia lub do stanu podstawowego. Widma energii kwantów , emitowanych ze wzbudzonych jąder są dyskretne (rys.5.3a); położenie linii w skali energii jest charakterystyczne dla danego nuklidu. Poszczególne linie odpowiadają przejściom między określonymi, dyskretnymi poziomami energii (rys.5.3b). Różne przejścia zachodzą z różnymi intensywnościami, przy czym nie wszystkie możliwe do pomyślenia przejścia ("z każdego poziomu na każdy niższy") są realizowane. Znajomość spinów i
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego