Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Młody Technik
Nr: 3
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 1971
które jedynie zarejestrowały zewnętrzne formy tego, co było. Do zrealizowania tego, co będzie, należy sporządzić teraz rysunki realizacyjne, a więc dokładną dokumentację techniczną. Praca to ogromna. Można np. przewidzieć, że zarówno projektanci, jak i realizatorzy będą mieli niemałe trudności na przykład z przeprowadzeniem instalacji ogrzewczej i klimatyzacyjnej. Chodzi mianowicie o dyskretne umieszczenie owych instalacji w formach historycznych. Instalacje te absolutnie nie mogą być na zewnątrz widoczne.

Technika odbudowy
Przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie zostaną zastosowane z jednej strony - różne specjalne, stare i obce już współczesnemu budownictwu metody pracy, a z drugiej - rozmaite zabiegi wchodzące w zakres wielu dziedzin nowoczesnej techniki
które jedynie zarejestrowały zewnętrzne formy tego, co było. Do zrealizowania tego, co będzie, należy sporządzić teraz rysunki realizacyjne, a więc dokładną dokumentację techniczną. Praca to ogromna. Można np. przewidzieć, że zarówno projektanci, jak i realizatorzy będą mieli niemałe trudności na przykład z przeprowadzeniem instalacji ogrzewczej i klimatyzacyjnej. Chodzi mianowicie o dyskretne umieszczenie owych instalacji w formach historycznych. Instalacje te absolutnie nie mogą być na zewnątrz widoczne.<br><br>&lt;tit&gt;Technika odbudowy&lt;/tit&gt;<br>Przy odbudowie Zamku Królewskiego w Warszawie zostaną zastosowane z jednej strony - różne specjalne, stare i obce już współczesnemu budownictwu metody pracy, a z drugiej - rozmaite zabiegi wchodzące w zakres wielu dziedzin nowoczesnej techniki
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego