Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
tercjowych (1/3-oktawowych), estymowanych z dłuższych odcinków sygnału potrzebnego do osiągnięcia stabilizacji widma (tzw. czas stacjonarności). Przykład widma tercjowego sygnału W (p) przedstawiono na rys. 4.14.

Za pomocą współczynników szeregu Fouriera możliwa jest realizacja procedur pozwalających na obliczenie nowych funkcji i parametrów, takich jak:
a) funkcja i parametry dyskretne autokorelacji,
b) funkcja i parametry korelacji wzajemnej,
c) parametry gęstości widmowej mocy,
d) parametry gęstości widmowej energii,
e) parametry cepstrum mocy itp.
Czytelnika zainteresowanego opisem tych funkcji i parametrów odsyłamy do zamieszczonych na końcu rozdziału pozycji bibliograficznych. Jednak kilka zdań poświęcimy parametrom cepstralnym. Analiza cepstralna jest klasą obróbki sygnału mowy
tercjowych (1/3-oktawowych), estymowanych z dłuższych odcinków sygnału potrzebnego do osiągnięcia stabilizacji widma (tzw. czas stacjonarności). Przykład widma tercjowego sygnału W (p) przedstawiono na rys. 4.14.<br>&lt;gap&gt;<br>Za pomocą współczynników szeregu Fouriera możliwa jest realizacja procedur pozwalających na obliczenie nowych funkcji i parametrów, takich jak:<br>a) funkcja i parametry dyskretne autokorelacji,<br>b) funkcja i parametry korelacji wzajemnej,<br>c) parametry gęstości widmowej mocy,<br>d) parametry gęstości widmowej energii,<br>e) parametry cepstrum mocy itp.<br>Czytelnika zainteresowanego opisem tych funkcji i parametrów odsyłamy do zamieszczonych na końcu rozdziału pozycji bibliograficznych. Jednak kilka zdań poświęcimy parametrom cepstralnym. Analiza cepstralna jest klasą obróbki sygnału mowy
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego