Typ tekstu: Książka
Autor: Jedliński Krzysztof i inni
Tytuł: Trening interpersonalny
Rok: 1997
grupie było 11 osób.

Aneks

Cel grupy

Cel treningu, podawany przez trenera, to zobaczenie w grupie siebie, swoich relacji z innymi, oraz nauka posługiwania się językiem uczuć (emocji) w kontakcie z drugim człowiekiem, a zwłaszcza wyrobienie umiejętności odczytywania ich w sobie.

Zasady komunikacji w grupie

nie stosuj przemocy fizycznej; bądź dyskretny - żadne wiadomości dotyczące spraw osobistych oraz przejawianych reakcji emocjonalnych nie powinny przedostać się poza grupę;

zwracaj się do osoby, do której mówisz, patrz na nią (niekoniecznie prosto w oczy!);

mów do osoby, a nie o osobie, tzn. używaj formy "ty powiedziałeś", a nie "on powiedział";

nie używaj formy "my" - mów
grupie było 11 osób.<br><br>&lt;tit&gt;Aneks&lt;/&gt;<br><br>&lt;tit&gt;Cel grupy&lt;/&gt;<br><br>Cel treningu, podawany przez trenera, to zobaczenie w grupie siebie, swoich relacji z innymi, oraz nauka posługiwania się językiem uczuć (emocji) w kontakcie z drugim człowiekiem, a zwłaszcza wyrobienie umiejętności odczytywania ich w sobie.<br><br>&lt;tit&gt;Zasady komunikacji w grupie&lt;/&gt;<br><br>nie stosuj przemocy fizycznej; bądź dyskretny - żadne wiadomości dotyczące spraw osobistych oraz przejawianych reakcji emocjonalnych nie powinny przedostać się poza grupę;<br><br>zwracaj się do osoby, do której mówisz, patrz na nią (niekoniecznie prosto w oczy!);<br><br>mów do osoby, a nie o osobie, tzn. używaj formy "ty powiedziałeś", a nie "on powiedział";<br><br>nie używaj formy "my" - mów
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego