Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
przejścia przez zero sygnału jako :


gdzie - pewien poziom progowy zabezpieczający przed pomiarem dodatkowych przejść przez zero spowodowanych zakłóceniami, np. szumami, - wartość średnia sygnału, - częstotliwość próbkowania przetwornika A/C.
Dla tak ściśle zdefiniowanej funkcji i można przedstawić pomiar gęstości przejść przez zero sygnału w postaci dyskretnej .
Jest to już, podobnie jak dyskretny przebieg obwiedni O (p), wektor znormalizowany do długości P okienek czasowych, dla których wyznaczono wartości gęstości przejść przez zero. Drugim interesującym i skutecznym zespołem parametrów, wywodzącym się też z APPZ, jest tzw. rozkład interwałów pomiędzy kolejnymi przejściami przez zero sygnału. Niech, podobnie jak uprzednio, u (t) oznacza sygnał diagnostyczny w
przejścia przez zero sygnału jako &lt;gap&gt;:<br>&lt;gap&gt;<br><br>gdzie - pewien poziom progowy zabezpieczający przed pomiarem dodatkowych przejść przez zero spowodowanych zakłóceniami, np. szumami, &lt;gap&gt; - wartość średnia sygnału, &lt;gap&gt; - częstotliwość próbkowania przetwornika A/C.<br>Dla tak ściśle zdefiniowanej funkcji &lt;gap&gt; i &lt;gap&gt; można przedstawić pomiar gęstości przejść przez zero sygnału w postaci dyskretnej &lt;gap&gt;.<br>Jest to już, podobnie jak dyskretny przebieg obwiedni O (p), wektor znormalizowany do długości P okienek czasowych, dla których wyznaczono wartości gęstości przejść przez zero. Drugim interesującym i skutecznym zespołem parametrów, wywodzącym się też z APPZ, jest tzw. rozkład interwałów pomiędzy kolejnymi przejściami przez zero sygnału. Niech, podobnie jak uprzednio, u (t) oznacza sygnał diagnostyczny w
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego