Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
rozdzielczości czasowej. Cyfrową formą transformacji Fouriera jest dyskretna transformacja Fouriera DFT (Digital Fourier Transformation). Dyskretna transformacja Fouriera zakłada okresowość zarówno funkcji czasu, jak i częstotliwości, co jest spełnione, gdyż dyskretna funkcja czasu ma okresowe widmo częstotliwości, a dyskretne widmo odpowiada okresowej funkcji w dziedzinie czasu. Jeśli wartość funkcji czasu w dyskretnych momentach t oznaczymy przez u (n), a dyskretne wartości widma częstotliwości f przez G (k), to zależności pomiędzy funkcjami czasu u (n) i częstotliwości G (k) można zapisać w postaci - łączna liczba dyskretnych odczytów funkcji czasu u (n) lub liczba dyskretnych prążków w dziedzinie częstotliwości, ponieważ liczności obydwu zbiorów przyjmuje
rozdzielczości czasowej. Cyfrową formą transformacji Fouriera jest dyskretna transformacja Fouriera DFT (Digital Fourier Transformation). Dyskretna transformacja Fouriera zakłada okresowość zarówno funkcji czasu, jak i częstotliwości, co jest spełnione, gdyż dyskretna funkcja czasu ma okresowe widmo częstotliwości, a dyskretne widmo odpowiada okresowej funkcji w dziedzinie czasu. Jeśli wartość funkcji czasu w dyskretnych momentach t oznaczymy przez u (n), a dyskretne wartości widma częstotliwości f przez G (k), to zależności pomiędzy funkcjami czasu u (n) i częstotliwości G (k) można zapisać w postaci <gap> - łączna liczba dyskretnych odczytów funkcji czasu u (n) lub liczba dyskretnych prążków w dziedzinie częstotliwości, ponieważ liczności obydwu zbiorów przyjmuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego