Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Głos Pasłęka
Nr: various
Miejsce wydania: Pasłęk
Rok: 2004
Dym przenika do mieszkań przez zamknięte drzwi i okna.
jp

Dioksyny - oblicza śmierci
W krajach o wysokiej kulturze ekologicznej zwraca się uwagę na zagrożenie środowiska nie tylko związkami występującymi w makroskali (np. dwutlenek siarki, tlenek azotu, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, itp.). Kłania się sprawa ORWO, którą w tym miejscu pomińmy dyskretnym milczeniem.
W świetle przeprowadzonych badań naukowych okazało się, że emitowane są do atmosfery grupy związków chemicznych, których stężenie w emisji jest bardzo małe, ale ze względu na niezwykle silne własności toksyczne, nawet na tak niskim poziomie stężeń, są one bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Niektóre z tych związków chemicznych nie
Dym przenika do mieszkań przez zamknięte drzwi i okna.<br>&lt;au&gt;jp&lt;/&gt;&lt;/&gt;<br><br>&lt;div type="art"&gt;&lt;tit&gt;Dioksyny - oblicza śmierci&lt;/&gt;<br>W krajach o wysokiej kulturze ekologicznej zwraca się uwagę na zagrożenie środowiska nie tylko związkami występującymi w makroskali (np. dwutlenek siarki, tlenek azotu, węglowodory aromatyczne, metale ciężkie, itp.). Kłania się sprawa ORWO, którą w tym miejscu pomińmy dyskretnym milczeniem. <br>W świetle przeprowadzonych badań naukowych okazało się, że emitowane są do atmosfery grupy związków chemicznych, których stężenie w emisji jest bardzo małe, ale ze względu na niezwykle silne własności toksyczne, nawet na tak niskim poziomie stężeń, są one bardzo niebezpieczne dla zdrowia ludzi. Niektóre z tych związków chemicznych nie
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego