Typ tekstu: Książka
Autor: Basztura Czesław
Tytuł: Komputerowe systemy diagnostyki akustycznej
Rok: 1996
pobudzenie, jest splotem pobudzenia i transmitancji charakteryzującej kanał głosowy. Jeśli kształt kanału zmienia się powoli, to jego odpowiedź na pobudzenia i transmitancję kanału można przedstawić jako w przybliżeniu stałe, ale tylko w określonych przedziałach czasowych. W modelu generacji mowy (rys. 4.15) zakłada się, że przedstawia on model z czasem dyskretnym. W metodzie LPC zakłada się, że w analizowanym przedziale czasu sygnał może być traktowany jako niezmienny, czyli stacjonarny. Dokładność wyników analizy i pomiaru zależy od tego, w jakim stopniu założenie to jest spełnione. W klasycznej postaci LPC, sygnał mowy, występujący w postaci spróbkowanej jako ciąg jest uzyskiwany jako rozwiązanie równania
pobudzenie, jest splotem pobudzenia i transmitancji charakteryzującej kanał głosowy. Jeśli kształt kanału zmienia się powoli, to jego odpowiedź na pobudzenia i transmitancję kanału można przedstawić jako w przybliżeniu stałe, ale tylko w określonych przedziałach czasowych. W modelu generacji mowy (rys. 4.15) zakłada się, że przedstawia on model z czasem dyskretnym. W metodzie LPC zakłada się, że w analizowanym przedziale czasu sygnał może być traktowany jako niezmienny, czyli stacjonarny. Dokładność wyników analizy i pomiaru zależy od tego, w jakim stopniu założenie to jest spełnione. W klasycznej postaci LPC, sygnał mowy, występujący w postaci spróbkowanej jako ciąg <gap> jest uzyskiwany jako rozwiązanie równania
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego