Typ tekstu: Prasa
Tytuł: Polityka
Nr: 05.01 (18)
Miejsce wydania: Warszawa
Rok: 2004
się - dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, studenci - zaświadczenia o immatrykulacji z uczelni i dowód opłacenia ubezpieczenia medycznego, a emeryci i renciści - polisę ubezpieczeniową i dowód posiadania wystarczających środków na utrzymanie. Od wszystkich tych osób władze z reguły domagają się okazania umowy najmu mieszkania. Każdy kraj sam określa środki, jakimi powinna dysponować osoba starająca się o zgodę na pobyt (z reguły jest to kwota odpowiadająca wysokości minimum socjalnego). Wszystko po to, aby gość z innego kraju Unii nie stał się klientem miejscowej pomocy społecznej. Zezwolenie wydaje się zazwyczaj na 5 lat (studentom na każdy kolejny rok studiów) i dotyczy ono tylko terytorium
się - dokumenty potwierdzające prowadzenie działalności gospodarczej, studenci - zaświadczenia o immatrykulacji z uczelni i dowód opłacenia ubezpieczenia medycznego, a emeryci i renciści - polisę ubezpieczeniową i dowód posiadania wystarczających środków na utrzymanie. Od wszystkich tych osób władze z reguły domagają się okazania umowy najmu mieszkania. Każdy kraj sam określa środki, jakimi powinna dysponować osoba starająca się o zgodę na pobyt (z reguły jest to kwota odpowiadająca wysokości minimum socjalnego). Wszystko po to, aby gość z innego kraju Unii nie stał się klientem miejscowej pomocy społecznej. Zezwolenie wydaje się zazwyczaj na 5 lat (studentom na każdy kolejny rok studiów) i dotyczy ono tylko terytorium
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego