Typ tekstu: Druki ulotne
Tytuł: reklamy finansowe
Rok: 2003
sporo innych udogodnień. Ze ZŁOTYM KONTEM żyje się więc dużo swobodniej. Inaczej się nie da.
Dla kogo ZŁOTE?
ZŁOTE KONTO to wzbogacona wersja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO, oferowana klientom o wysokich dochodach lub oszczędnościach. ZŁOTE KONTO może być rachunkiem wspólnym. W takim przypadku, co najmniej jeden ze współposiadaczy rachunku powinien dysponować oszczędnościami lub wpływami o wysokości wymaganej do otworzenia ZŁOTEGO KONTA.
Jak otworzyć ZŁOTE?
Jeśli klient jest już posiadaczem SUPERKONTA, wystarczy podpisanie aneksu do umowy rachunku przekształcającego go w ZŁOTE KONTO. W sytuacji gdy klient nie posiadał do tej pory rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w PKO Banku Polskim, otwarcie ZŁOTEGO KONTA następuje
sporo innych udogodnień. Ze ZŁOTYM KONTEM żyje się więc dużo swobodniej. Inaczej się nie da.<br>Dla kogo ZŁOTE?<br>ZŁOTE KONTO to wzbogacona wersja rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego SUPERKONTO, oferowana klientom o wysokich dochodach lub oszczędnościach. ZŁOTE KONTO może być rachunkiem wspólnym. W takim przypadku, co najmniej jeden ze współposiadaczy rachunku powinien dysponować oszczędnościami lub wpływami o wysokości wymaganej do otworzenia ZŁOTEGO KONTA.<br>Jak otworzyć ZŁOTE?<br>Jeśli klient jest już posiadaczem SUPERKONTA, wystarczy podpisanie aneksu do umowy rachunku przekształcającego go w ZŁOTE KONTO. W sytuacji gdy klient nie posiadał do tej pory rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego w &lt;name type="org"&gt;PKO Banku Polskim&lt;/&gt;, otwarcie ZŁOTEGO KONTA następuje
zgłoś uwagę
Przeglądaj słowniki
Przeglądaj Słownik języka polskiego
Przeglądaj Wielki słownik ortograficzny
Przeglądaj Słownik języka polskiego pod red. W. Doroszewskiego